ANA KONULAR

 

- SPORTİF PERFORMANSTA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

- ATLETİK PERFORMANSTA TOPARLANMA PARADOKSU

- ATLETİK PERFORMANSTA YARALANMA YÖNETİM SÜREÇLERİ

- SPORDA KONKÜZYON

- SPORDA YATKINLIK / YETENEK SEÇİMİ VE SPORCU GELİŞİM SÜRECİ (TESİS, YETKİN ANTRENÖR ÖNEMİ)

- ATLETİK PERFORMANS VE FONKSİYONELLİK

- ATLETİK PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- ATLETİK PERFORMANSTA BESLENME OPTİMİZASYONU

- EGZERSİZ VE SAĞLIK

- ATLETİK PERFORMANS VE PSİKOLOJİ

- ATLETİK PERFORMANSTA TEKNOLOJİ KULLANIMI

- ATLETİK PERFORMANSTA İSTATİSTİK BİLİMLERİN YERİ

- ATLETİK PERFORMANSTA ETKİLİ GENETİK YAPILAR

- ATLETİK PERFORMANSTA METABOLİK YAKLAŞIM

- ATLETİK PERFORMANSTA PERİYODİZASYON

- ATLETİK PERFORMANSTA YARALANMA ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ EGZERSİZ 

 

 


Silüet