BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

IJSETS - JOURNAL OF SPORT EXERCISE AND TRAINING SCIENCES
Kabul edilen bildiriler veya tam metinler kongre sonunda International Journal of Sport Exercise and Training Sciences -  IJSETS dergisinde yer alacaktir. Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 14 Ekim 2022 (23:59)

Bildiri özeti göndermek için tıklayınızBildiri Tam Metin son gönderim tarihi: 31 Ekim 2022 (23:59)

Bilimsel komite tarafından kabul edilmiş bildirilerin tam metinleri [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir. 
Tam metin yazım kuralları için tıklayınız
 
 

GAZİ KİTAPEVİ
Kabul edilen bildiriler ayrica değerlendirilerek seçilmiş olanlar kitap bölümü olarak Gazi Kitapevi yayınlarında basılma hakki kazanacak olup, talep eden bildiri sahiplerinin 200.-₺ odeme yapmalari gerekecektir.

Bildiri son gönderim tarihi: 20 Kasım 2022 (23:59)


Dil: Türkçe, Bildiri uzunluğu: en az 5 sayfa, maksimum 7 sayfa
Bildirilerinizi  [email protected]  adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

 

SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI
Sözel sunum süresi: 10 dk + 5 dk soru/cevap
Sunumlarınızı ekteki SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA ŞABLONUNU kullanarak hazırlamanızı rica ederiz. 

Poster
50 cm x 70 cm, dikey 


 

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Eğer sistemi ilk kez kullanacaksanız yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.
Bildiri özeti göndermek veya daha önce yolladığınız bir bildiriyi değiştirebilmek için lütfen e-posta adresinizi ve parolanızı giriniz.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 14 Ekim 2022 (23:59)

ICAPHS2022 kongresine bildiri özet gönderimi yalnızca kongre web sitesinde bulunan Online Bildiri Gönerim Sistemi aracılığı ile gönderilebilecektir. E-posta yolu ile gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir.

ICAPHS Kongresi'nde bildiriler SÖZLÜ veya POSTER şeklinde sunulacaktır.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır (Yurtdışı katılımcılar için: sadece İngilizce).

Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Kayıt ödemesi yapılmış ve bildirisi kabul edilmiş fakat kongrede sunumu gerçekleşmemiş bildiriler kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın bilim kurulu tarafından sistemde belirtilecek alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

- Spor ve Egzersiz Fizyolojisi
- Spor Psikolojisi
- Sporcu Beslenmesi
- Metabolizma ve Genetik
- Sporda İstatistik
- Spor ve Ekipmanlar
- Hareket ve Eğitim Bilimleri
- Spor Yönetimi
- Sporcu Sağlığı
- Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)  
- Tartışma
- Sonuç

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır. Kayıt yapılmaması durumunda bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.

 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız Kongre Organizasyon Sekreteryası ile irtibata geçebilirsiniz [email protected]

 

 

 

 

 


Silüet