BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

SÖZLÜ SUNUM HAZIRLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME:

  • Sözel sunumlar Zoom üzerinden eş zamanlı online şeklinde olacaktır. Katılımcılar soru-cevap yapabileceklerdir.
  • Bildiri sunumları Türkçe  olarak yapılacaktır.
  • Sunumlarınızı SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA ŞABLONUNU kullanarak hazırlamanızı rica ederiz.

          Sözel Sunum Hazırlama Şablonu (Standart)

          Sözel Sunum Hazırlama Şablonu (Geniş ekran)

  • Sözel sunum süresi: 8 dk + 2 dk soru/cevap
  • Yayın kalitesi ve sunum esnasındaki kullanım kolaylığı açısından ZOOM uygulamasının bilgisayarınıza indirilmesini önemle tavsiye ederiz https://zoom.us/ )
  •  Kongre süresince bütün oturumlar moderatörler tarafından yürütülecektir. 
  • Konuşma yapacağınız oturumdan minimum 15 dakika önce sisteme bağlanmanızı rica etmekteyiz. Yayına katılımcı olarak giriş yaptıktan sonra ICAPHS2021 ekibimiz tarafından Sunucu olarak atanacaksınız. 
  • Sunumlar dijital platformda kayıt edilecektir. Bu doğrultuda sunumunuzun kayıt edilmesini uygun görmüyorsanız tarafımıza yazılı olarak bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25 Ekim 2021

Bilimsel komite tarafından kabul edilmiş bildirilerin, tam metinleri 25 Ekim 2021 tarihine kadar [email protected]  adresine e-posta ile gönderilebilir.

Kongre Tam Metin Yazım Kuralları için tıklayınız

 

 

Komite tarafından kabul edilmiş bildirlerin özet veya tam metinleri 

indeksli International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS 

ek /supplement sayısında yayınlanacaktır.

 

Birinci olan bildiriye Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turgut adına Özel Ödül verecektir.

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 25 Eylül 2021, 23:59

Bildiriler kongre elektronik kitabında yer alacaktır.  

ICAPHS2021 kongresine bildiri özet gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sitesinde bulunan Online Bildiri Modülü aracılığı ile gönderilebilecektir. E-posta yolu ile gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir.

ICAPHS Kongresi'nde bildiriler SÖZLÜ veya POSTER şeklinde sunulacaktır.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır (Yurtdışı katılımcılar için: sadece İngilizce).

Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Kayıt ödemesi yapılmış ve bildirisi kabul edilmiş fakat kongrede sunumu gerçekleşmemiş bildiriler kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın bilim kurulu tarafından sistemde belirtilecek alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

- Spor ve Egzersiz Fizyolojisi
- Spor Psikolojisi
- Sporcu Beslenmesi
- Metabolizma ve Genetik
- Sporda İstatistik
- Spor ve Ekipmanlar
- Hareket ve Eğitim Bilimleri
- Spor Yönetimi
- Sporcu Sağlığı
- Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)  
- Tartışma
- Sonuç

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır. Kayıt yapılmaması durumunda bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.

 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız Kongre Organizasyon Sekreteryası ile irtibata geçebilirsiniz [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 


Silüet