Duyurular

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 

SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI

Sözel Sunum

Sözel sunum süresi: 10 dk + 5 dk soru/cevap
Sunumlarınızı ekteki SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA ŞABLONUNU kullanarak hazırlamanızı rica ederiz. 


Poster

Posterler Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. 

Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.

Poster boyutları: en 50 cm x boy 70 cm'dir.

Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.

Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.

 

 

Eğer sistemi ilk kez kullanacaksanız yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.
Bildiri özeti göndermek veya daha önce yolladığınız bir bildiriyi değiştirebilmek için lütfen e-posta adresinizi ve parolanızı giriniz.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 17 Mayıs 2024 (23:59)

ICAPHS2024 kongresine bildiri özet gönderimi yalnızca Oxford Abstracts Bildiri Gönerim Sistemi aracılığı ile gönderilebilecektir. E-posta yolu ile gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir.

ICAPHS Kongresi'nde bildiriler SÖZLÜ veya POSTER şeklinde sunulacaktır.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır (Yurtdışı katılımcılar için: sadece İngilizce).

Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Kayıt ödemesi yapılmış ve bildirisi kabul edilmiş fakat kongrede sunumu gerçekleşmemiş bildiriler kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın bilim kurulu tarafından sistemde belirtilecek alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

- Spor ve Egzersiz Fizyolojisi

- Spor Psikolojisi

- Sporcu Beslenmesi

- Metabolizma ve Genetik

- Sporda İstatistik

- Spor ve Ekipmanlar

- Hareket ve Eğitim Bilimleri

- Spor Yönetimi

- Sporcu Sağlığı

- Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor

- Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)  
- Tartışma
- Sonuç

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkı bulunmaktadır. Kayıt yapılmaması durumunda bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözel bildiri / poster bildiri) tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 2 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.

 

 

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız Kongre Organizasyon Sekreteryası ile irtibata geçebilirsiniz [email protected]

 

 

 

 

 

 

 


Silüet